اَللّهُمَّ اَعِنَّا عَلی تَأدِیَةِ حُقوقِهِ اِلَیْه

ادای حقوق به امام زمان علیه السلام

اَللّهُمَّ اَعِنَّا عَلی تَأدِیَةِ حُقوقِهِ اِلَیْه

ادای حقوق به امام زمان علیه السلام

امیر المومنین علیه السلام بودند! اما کسی نبود! نشود که امام عصر هم بیایند ولی ما نباشیم.
اَللّهُمَّ اَعِنَّا عَلی تَأدِیَةِ حُقوقِهِ اِلَیْه.
«خدایا! ما را در ادای حقوقی که امام زمان علیه السلام بر ما دارد، یاری فرما!»

زیستن در زمان ظهور امام زمان روحی فداه برای خودش توفیقی است، اما همه چیز نیست. خیلی ها زمان امیر المومنین علی علیه السلام  بودند ولی بی بهره ماندند. چه بسا خاسر شدند.

 

دیدن روی مهدی روحی فداه توفیق عظیمی است. اما، اما بسیاری بودند که هر صبح و شام بر امیر المومنین علیه السلام وارد می شدند ولی خاسر شدند.

 

در انتظار بودن برای  رسیدن امام زمان روحی فداه امری زیباست. اما، اما بسیاری برای رسیدن حسین علیه السلام لحظه شماری می کردند ولی وقتی حسین علیه السلام آمد به جنگش قیام کردند.

 

نکند امام زمان بیاید و ما مرد عمل نباشیم.

 

دعا برای ظهور مهدی کافی نیست. باید کار کرد...

او به یار نیاز دارد. به یاری کاری. به یاری تنوری...

 

اللهم اعنا علی تادیه حقوقه الیه.

«خدایا! ما را در ادای حقوقی که امام زمان علیه السلام بر ما دارد، یاری فرما!»

 

و عجل فی فرجنا

«و در گشایش بینش ما نسبت به ظهور مهدی روحی فداه که مایه ی طولانی شدن غیبتش است تعجیل کن»عمریست که از حضور او جاماندیم

در غربت سرد خویش تنها ماندیم


او منتظر ماست که ما برگردیم

ماییم که در غیبت کبری ماندیم

 

خامنه ای مهدی علیه السلام

مهدی  علیه السلام